Send feedback
Report an error

Dane organizacyjne

We provide:

W ramach szkolenia oferujemy:

 • szkolenie w czasie rzeczywistym
 • możliwość zadawania pytań oraz komunikacji z prowadzącymi
 • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu- zarówno w domu jak i w pracy
 • przez godzinę po szkoleniu prowadzący będą dyspozycyjni pod telefonem aby Uczestnicy mogli wyjaśnić indywidualnie swoje wątpliwości
 • Świadectwo ukończenia szkolenia / Certyfikat Autoryzacyjny
 • materiały edukacyjne (katalogi techniczne i dokumentacja urządzeń)

Trainers:

mgr inż. Robert Gozdalik

- Dyrektor Działu Klimatyzacji, Product Manager MHI

mgr inż. Sebastian Smolarek

- Dyrektor Działu Technicznego, Product Manager MHI

Agenda szkolenia

 • Zakres produktów (split, multisplit)

  Ograniczenia odległościowe, temperatury pracy, dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego, sterowanie, Wi-Fi, diagnostyka
 • Pomieszczenia techniczne

  praca rotacyjna klimatyzatorów, backup, restart, monitorowanie stanu pracy - złącze CnT
 • Zasilanie central wentylacyjnych (AHU)

  akcesoria, konfiguracja ograniczenia
 • System Niezależnej Dystrybucji Powietrza

  możliwości i zastosowania
 • Pompy ciepła A2W Hydrolution

  oferta i informacje wstępne
 • Akcesoria do klimatyzacji

  m.in. pompki skroplin
 • Praktyczne wskazówki

  zastosowania i montażu urządzeń klimatyzacyjnych MHI
 • Autoryzowany Serwis Gwarancyjny MHI

  wymagania Dystrybutora

Uczestnicy po zaliczeniu testów sprawdzających otrzymują Certyfikat Autoryzowany i wpisani zostaną na listę Autoryzowanych Instalatorów MHI

Terminy szkoleń

Cookies information

This website uses cookies to improve the quality of the services provided. It also uses the Third-Party cookies, they provide tools and solutions that improve the ergonomics and functionality of the website, such as video playback, website usage analytics and marketing content customization.

By clicking accept, you agree to use cookies, as outlined in our Cookie Policy