Send feedback
Report an error

Dane organizacyjne

We provide:

 • szkolenie w czasie rzeczywistym
 • możliwość zadawania pytań oraz komunikacji z prowadzącymi
 • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu- zarówno w domu jak i w pracy
 • konsultacje poszkoleniowe z prowadzącymi
 • Świadectwo ukończenia szkolenia / Certyfikat Autoryzacyjny
 • materiały edukacyjne (katalogi techniczne i dokumentacja urządzeń)

Trainers:

mgr inż. Robert Gozdalik

- Dyrektor Działu Klimatyzacji, Product Manager MHI

mgr inż. Sebastian Smolarek

- Dyrektor Działu Technicznego, Product Manager MHI

Agenda szkolenia

 • Zakres systemów (KXZ, KXZX, KXZR, jednostki wewnętrzne i zewnętrzne: odległości i przewyższenia, temperatury pracy, indeksy wydajności, dobór)
 • Konfiguracja, test, uruchomienie, diagnostyka, zabezpieczenia,
 • Sterowanie (indywidulane, centralne, BMS)
 • Wyświetlacz siedmiosegmentowy
 • Praca z modułem serwisowym SL-Checker: monitorowanie pracy jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych
 • Zasilanie central wentylacyjnych (AHU) akcesoria, konfiguracja ograniczenia
 • System Niezależnej Dystrybucji Powietrza (SNDP)- możliwości i zastosowania
 • Pompy ciepła Mitsubishi Heavy Industries - oferta i informacje wstępne
 • Program doborowy VRF - e-solution
 • Praktyczne wskazówki zastosowania i montażu urządzeń klimatyzacyjnych
 • Autoryzowany Serwis Gwarancyjny MHI – wymagania Dystrybutora

Uczestnicy po zaliczeniu testów sprawdzających otrzymują Certyfikat Autoryzowany i wpisani zostaną na listę Autoryzowanych Instalatorów MHI

Terminy szkoleń

Cookies information

This website uses cookies to improve the quality of the services provided. It also uses the Third-Party cookies, they provide tools and solutions that improve the ergonomics and functionality of the website, such as video playback, website usage analytics and marketing content customization.

By clicking accept, you agree to use cookies, as outlined in our Cookie Policy