Send feedback
Report an error

Dane organizacyjne

We provide:

W ramach szkolenia oferujemy:

 • szkolenie w czasie rzeczywistym
 • możliwość zadawania pytań oraz komunikacji z prowadzącymi
 • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu- zarówno w domu jak i w pracy
 • przez godzinę po szkoleniu prowadzący będą dyspozycyjni pod telefonem aby Uczestnicy mogli wyjaśnić indywidualnie swoje wątpliwości
 • Świadectwo ukończenia szkolenia / Certyfikat Autoryzacyjny
 • materiały edukacyjne (katalogi techniczne i dokumentacja urządzeń)

Trainers:

mgr inż. Jarosław Piekut

Kierownik Projektu Hokkaido

Krzysztof Ciszkowski

Koordynator Serwisu Technicznego Klimatyzacji

Agenda szkolenia

 • Zakres produktów - RAC/PAC i VRF

  Ograniczenia odległościowe, temperatury pracy, dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego, sterowanie, Wi-Fi, diagnostyka
 • Klimatyzatory przenośne na czynnik chłodniczy R290

 • Klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej

  zastosowania, budowa, montaż
 • Agregaty do zasilania central wentylacyjnych

  kompatybilność, połączenia chłodnicze, czujniki temperatury
 • Program doborowy

  możliwości i ograniczenia
 • Autoryzowany Serwis Gwarancyjny

  wymagania Dystrybutora

Uczestnicy po zaliczeniu testów sprawdzających otrzymują Certyfikat Autoryzowany i wpisani zostaną na listę Autoryzowanych Instalatorów Hokkaido

Terminy szkoleń

Cookies information

This website uses cookies to improve the quality of the services provided. It also uses the Third-Party cookies, they provide tools and solutions that improve the ergonomics and functionality of the website, such as video playback, website usage analytics and marketing content customization.

By clicking accept, you agree to use cookies, as outlined in our Cookie Policy