Send feedback
Report an error

Lista szkoleń

Agregaty chłodnicze Copeland ZX dla czynników chłodniczych A2L

Klimatyzacja dla domu, biura i sklepu

Read more

Techniczne szkolenie ON-LINE, w trakcie którego poruszone zostaną tematy dotyczące: budowy, wyposażenia agregatów Copeland, bezpieczeństwo, montaż, rozruch i serwis instalacji na czynnik chłodniczy A2L

Cookies information

This website uses cookies to improve the quality of the services provided. It also uses the Third-Party cookies, they provide tools and solutions that improve the ergonomics and functionality of the website, such as video playback, website usage analytics and marketing content customization.

By clicking accept, you agree to use cookies, as outlined in our Cookie Policy